Asmau Husna Khusus

Asmaul’Husna Artinya

01. Rabbul ‘Arsyil-Kariim Allah pemilik langit dan bumi, dan pemilik Arsy yang mulia

02. Rabbul ‘Arsyil-‘Azhiim Allah Pemilik Arsy yang Agung

03. As-Salaamul-Mu’miin Allah Yang Maha Sejahtera lagi Maha Keselamatan

04. Muhaiminul-‘Aziiz Allah Yang Maha Mengawasi lagi Maha Perkasa

05. Jabbaarul-Mutakabbir Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Mrmiliki Segala Keagungan

06. Baari-ul-Mushauwwir Allah Yang Maha Mengadakan lagi Maha Membentuk Rupa

07. Lahhul-Asmaa-ul-Husnaa Bagi-Nya nama – nama yang Baik dan Bagus

08. Allaahul-Khooliq Allah Yang Maha Pencipta

09. Allaahu-Qodiir Allah Yang Maha Kuasa

10. Allaahu-Ahad Allah Yang Maha Esa

11. Allaahush-shomad Allah tempat Rujukan/Bergantung

12. Rahmaanur-Rahiim Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

13. ‘Aliimul-Hakiim Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana

14. ‘Aliimun-Haliim Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun

15. ‘Aliiman-Khabiiraa Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

16. ‘Aliimun-Qodiir Allah Maha Mengetahi lagi Maha Kuasa.

17. Tawwaabur-Rahiim Allah Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang

18. Tawwabun-Hakiim Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Bijaksana

19. Waasi’un-‘Aliim Allah Maha Luas (karunia – Nya) lagi Maha Mengetahui

20. Waasi’an-Hakiimaa Allah Maha Luas (karunia – Nya) lagi Maha Bijaksana

21. Samii’un-Aliim Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui

22. Samii’am-Bashiiraa Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat

23. Samii’un-Qoriib Allah Maha Mendengar dan Maha Mendekat

24. ‘Aziizul-Hakiim Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

25. ‘Aziizun Dzuntiqoom Allah Maha Perkasa lagi Mempunyai Balasan (Siksan)

26. ‘Aziizil-‘Aliim Allah Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui

27. ‘Aziizil-Hamiid Allah Maha Perkasa lagi Maha Terpuji

28. ‘Azzizur-Rahiim Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang

29. ‘Aziizul-Ghafuur Allah Maha Mulia lagi Maha Pengampun

30. ‘Aziizul-Wahhaab Allah Maha Mulia lagi Maha Pemberi

31. ‘Aziizul-Ghoffaar Allah Maha Mulia lagi Maha Pengampun 

32. ‘Aziizim-Muqtadir Allah Maha Perkasa lagi Maha Kuasa

33. ‘Aziizul-Jabbaar Allah Maha Mulia lagi Maha Perkasa

34. La Ra-uufur-Rahiim Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

35. Syaakirun-‘Aliim Allah Maha Mensyukuri Kebaikan lagi Maha Mengetahui

36 Syakuurun-Haliim Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun

37. Ghafuurur-Rahiim Alllah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

38. Ghafuurun-Haliim Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun

39 Ghafuurun-Syakuur Alllah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri

40. Ghafuurul-Waduud Alllah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih

41. Ghafuuru Dzur Rahmah Alllah Maha Pengampun lagi Penuh Rahmah/ Kasih Sayang

42. Hayyul-Qoiyyum Allah Yang Maha Kekal lagi Terus Menerus Mengurus makhluk-Nya

43. ‘Aliyyul-‘Azhiim Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar

44. ‘Aliiyyan-Kabiira

45. ‘Aliiyyun-Hakiim Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana

46. Ghaniyyun-Hamiid Allah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji

47. Ghaniyyu Dzur Rahmah Allah Yang Maha Kaya lagi Mempunyai Rahmat

48. Ghaniiyyun-Kariim Allah Yang Maha Kaya lagi Maha Pemaaf

49. Ghaniiyyun-Haliim Allah Yang Maha Kaya lagi Maha Penyantun

50. ‘Afuuwwan-Ghafuuraa Allah Yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun

51. ‘Afuuwan-Qodiiraa

52. Hafiizhun ‘Aliim Orang yang pandai menjaga dan Berpengetahuan

53. Hakiimul Khabiir Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui

54. Hakiimun-‘Aliim Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui

55. Hakiimin-Hamiid Allah Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji

56. Lathiiful-Khabiir Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui

57. Qowiiyun-Syadiid Allah Maha Kuat Lagi Maha Penolong

58. La Qowiiyyun-‘Aziiz

59. Qoriibun-Mujiib Allah Maha Mendengar lagi Maha Dekat

60. Hamiidum-Majid Allah Maha Terpuji dan Maha Mulia

61. Waahidun-Qohh-hhaar

62. Rahiimun-Waduud Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih

63. Rahiimul-Ghafuur Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun

64. Kabiirul-Muta’aal Allah Maha Besar lagi Maha Tinggi

65. Khollaaqul-‘Aliim Allah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui

66. Haliiman-Ghafuuro Allah Maha Suci dari Segala Kekurangan

67. Maalikul-Haqqu Allah Maha Raja Sebenar - benarnya

68. Maalikil-Quddus

69. Maliikin-Muqtadir Allah Maha Yang Berkuasa

70. Haqqul-Mubiin Allah Maha Raja lagi Maha Benar

71. Subhaanallahi-wata’aalaa

72. Fattaahul-‘Aliim Allah Maha Pembuka Rahmat lagi Maha Mengetahui

73. Khabiirun-Bashiir Allah Maha Mengetahui hamba-hamba – Nya lagi Maha Melihat

74. Sarii’ul-Hisab Allah sangat cepat Perhitungan-Nya

75. Waliiyyul-Hamiid

76. Barrur-Rahiim Allah Maha Baik lagi Maha Penyayang

77. Dzil-Jalaali-wal-ikraam Wahai Tuhan yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan

78. Dzil-‘Arsyi-Makiin Yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai ‘Arsy.”

79. Dzul-‘Arsyil-Majiid Yang memiliki Arsy (Singgasana), lagi Maha Mulia.

80 Ar-Rozaq Dzul-Quwwatil-Matiin Wahai zat pemilik rezeki yang tak pernah habis stok rezeki-Nya, sebaik-baiknya tempat bersandar, karuniakan lah saya rezeki tambahan.


0 Komentar

Topik Tentang Feng Shui Rumah Banyak Rejeki

lukisan pembawa hoki | fengshui pintu rumah | pintu rumah membawa hoki | feng shui kamar tidur yang baik untuk rezeki | pohon rezeki | lukisan feng shui | ilmu fengshui | tanaman pembawa hoki menurut feng shui | fengshui hari ini | feng shui ruang tamu | rumah membawa rezeki | feng shui tanaman di dalam rumah | tanaman rejeki | lukisan feng shui ruang tamu | lukisan pembawa hoki di rumah | tanaman yang membawa rezeki |

Konsultasi Feng Shui & Interior Desain

Jangan tunggu untuk sharing dan konsultasi feng shui dengan kami. Ciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan anda dengan mengevaluasi rumah berdasarkan fengshui. Hubungi Kami sekarang!